محض خنده برای مدیران امروزی

پرسيد: «خُب، آقاي الموسوي، تعريف كن ببينم، از سمينار مشهد چه خبر؟» با آب و تاب گفتم: «آقا مهدي، سمينار نگو، بگو دومينار. عجب سميناري بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads