دو آموزگار وارسته

دستشان بریده باد و چشمانشان کور؛ آنان که شما دو آموزگار بزرگ را از دامان ملت جدا کردند.

رهبرانقلاب: شدیداً احساس خسارت مى‌کردم

رهبر انقلاب درمورد شهادت رجایی و باهنر می‌گویند: گفتند که یک بمب در نخست‌وزیرى منفجر شده است. گفتم کى آن‌جا بوده؟ گفتند که رجایى و باهنر هم بودند، من فوق‌العاده نگران شدم، با حال بسیار ضعیف و ناتوانى که داشتم خودم را رساندم پاى تلفن.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads