طي نامه اي به شوراي اسلامی لنگرود؛

شهردار لنگرود استعفا داد

رحمان انصاری طی نامه ای به شورای اسلامی لنگرود استعفای خود را اعلام کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads