تصاویر/ باغ معلق واقعی

این باغ که گیاهان آن به طور عمودی رشد می کنند بصورت یک باغ معلق در شهر روزانوی ایتالیا قرار داشته و در آن بیش از 44 هزار گیاه کاشته شده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads