شهردار لشت نشاء مطرح کرد:

واگذاری جایگاه cng شهرداری لشت نشاء به بخش خصوصی/ ایجاد درآمد پایدار یکی دیگر از برنامه ها شهرداری لشت نشاء است

حنظله الهی ایجاد درآمد پایدار را یکی دیگر از برنامه ها شهرداری لشت نشاء عنوان کرد و تاکید کرد: این مهم با جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در سطح شهر ممکن می شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads