ثابت قدم شهردار رشت؛

هنر مردمی باید مبتنی بر نگاه انسان محور باشد

بشردانش نیز در خصوص برگزاری جشنواره ساخت مجسمه های چوبی تصریح کرد: با توجه به اینکه هرساله در شش ماهه دوم سال براساس شرایط اقلیمی درختانی در سطح معابر شهر رشت قطع ورفع خطر میشود .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads