مدیران شهری انزلی در جریانند؟

دکّه داران به صورت غیر قانونی خیابان های شنبه بازار را می‌فروشند !!!

انتظار می رود که مقامات مسئول به ویژه شهرداری و شورای شهر هر چه سریع تر این موضوع را پیگیری کنند و مضاف بر جمع آوری این دکه ها به زیبا سازی مرکز شهر بپردازند تا بیش از پیش شاهد نارضایتی مردم و افت شدید ورود گردشگر به شهر انزلی نباشیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads