برای سال آینده تحصیلی؛

وزارت علوم شهریه دانشگاهها را گران کرد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شهریه دانشگاههای وابسته نظیر دانشگاههای غیردولتی، دوره های شبانه، دوره های مجازی و خودگردان را تا 25درصد افزایش داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads