تقابل جدید سیرت‌گرایان و صورت‌گرایان انقلاب اسلامی؛

جدال موشکی اسلام ناب و اسلام آمریکایی/ اسلام رحمانی به دنبال تبدیل شدن شهرهای موشکی به تل بتنی است!

در دهه چهارم انقلاب اسلامی تقابل بین سیرت‌گرایان و صورت‌گرایان انقلاب اسلامی را در جدالی به ظاهر موشکی اما از جنس جدال اسلام ناب و اسلام امریکایی باید جست و در این تقابل طبق وعده الهی همچنان پرچم اسلام ناب استکبارستیز و امیدبخش برافراشته خواهد ماند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads