جعفر نخستین معاون سیاسی فرماندار لنگرود شد؛

مسئولان شهرستان مهدیشهر استان سمنان از انتصاب شهرداراین شهربعنوان معاون فرماندار لنگرود دچار بهت وحیرت شدند!

خوبان خبر: این انتصاب،اعضای شورا و مسوولان مهدیشهر و استانداری را دچار بهت و حیرت نموده است. به نظرتعهدات مالی نسبتا سنگینی که شهرداری مهدیشهر در سال اخیر بدون فعالسازی منابع درآمدی ایجاد نموده،مهمترین دلیل بر تصمیم غیرمعمول جعفر نخستین برای پایان دادن بر دوران ریاستش برشهرداری است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads