با حکم وزیر کشور؛

ثابت قدم شهردار رشت شد

با حکم وزیر کشور محمدعلی ثابت قدم به عنوان شصت و چهارمین شهردار رشت منصوب شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads