بخش پایانی گفتگوی خوبان خبر با شهردار خشکبیجار؛

فرهنگ تفکیک زباله از مبدا در بین مردم خشکبیجار جا افتاده/ اتمام ساختمان آتش نشانی به 500 میلیون تومان بودجه نیاز دارد

ابراهیم اثنی عشری گفت: مردم عوارض رسمی سالیانه خود را به عنوان عوارض نوسازی نمی پردازند و تنها برای پروانه ساختمانی و نقل و انتقال املاک خود، ناچارا این هزینه را می پردازند. جالب اینجاست که در همین جا هم انتظار دارند شهرداری مساعدت – مثلا تقسیط – کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads