اثنی عشری در گفتگو با خوبان خبر:

پارک شهر؛ هدیه شهرداری به مردم فهیم خشکبیجار

شهردار خشکبیجار گفت: بهسازی پارک شهر در سال 93 از ردیف اعتبارات دولتی صورت گرفت و با حضور فرماندار رشت افتتاح شد و اکنون یکی از نقاط دیدنی خشکبیجار محسوب می شود.

گپ و گفت خواندنی با شهردار خشکبیجار

برای پروژه دروازه قرآن یک ریال از بودجه شهرداری استفاده نشد/ به خودم نمره بالای 15 می دهم.

خوبان خبر: عبدالحسین زاده در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: با توجه به این که مشکل ساخت و ساز بزرگ ترین مشکل ما بوده است و مردم فکر می کنند شهرداری نمی خواهد این مشکل حل شود ما آمدیم با طرح جامع این مشکل را حل کنیم و با ابلاغ طرح جامع آینده بسیار روشنی برای شهر خشکبیجار پیش بینی می شود

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads