به بهانه سالروز شهادت مصطفی چمران؛

دکتر مصطفی چمران فرزندی از تبار عشق است که شهادتش، نشانی از اوج همه افق های فتح شده اش می باشد

دکتر چمران پس از قیام 15 خرداد 1342 به همراه تعدادی از دوستان همفکر خود، رهسپار مصر می شود و آنجا به مدت دو سال در زمان عبدالناصر، سخت ترین دروه های چریکی و جنگ های پارتیزانی را می آموزد و بهترین شاگرد این دوره شناخته می شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads