چگونه تلفن های همراه شنود می شود؟

خوبان خبر: در صورتی که این سیستم جاسوسی توسط یکی از شرکت های سازنده تلفن همراه به فرد مهاجم فروخته شود، عملاً هیچ کاری نمی توان انجام داد جز اینکه به هنگام حضور در جلسات محرمانه …

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads