ساخت وسایل دلخواه فراماسون ها + تصاویر

خوبان خبر: چندی است که در ایران هم تحت تاثیر غربی ها از کفش های ساخته شده از سم حیوانات استفاده می شود. این کفش ها در حالی در بازارهای کشورمان به وفور پیدا می شود که نهاد های بازرسی و فرهنگی مملکت در خوابی زمستانی به سر می بردند

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads