بالا گرفتن هجمه علیه یک طرح زیبنده نظام اسلامی؛

“سالم سازی محیط کار” اقدامی در جهت حفظ کرامت بانوان/ آیا قالیباف قصد دیوارکشی دارد؟!

طرح مذکور، اتفاقا با استقبال بانوان شهرداری مواجه شده و آن را حاشیه امنیت روانی خود و راهی برای راحت تر کار کردن می دانند. پس این دوستان منتقد، با کدام بعد طرح مخالفت دارند و منتقد کدام قسمت آن هستند؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads