از داشتن حداقل معدل کل ۱۵ تا نداشتن لکنت زبان به هر میزان؛

شرایط جدید استخدامی آموزش و پرورش منتشر شد

وزارت آموزش و پروش شرایط پذیرش دانشجو در رشته‌های مورد نیاز این وزارت‌خانه در دفترچه آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور منتشر کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads