شرافت رشتی ها و پول دزدیده شده زن و مرد شالیکار

خوبان خبر: این اتفاق چند وقت پیش در رشت افتاد اما بعدش یه صحنه ای اتفاق افتاد که واقعاً دیگه حسودی کارهای فرهنگ مدارانه کره ای ها و ژاپنی ها رو نکردم و کلی سرم به سقف خورد از اینکه ایرانی هستم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads