فضیلت شب نیمه ماه رجب +صوت

وقتی رو آورد بنده به سوی پروردگارش، به همین مقدار خدا دستش را می گیرد. یکی از اوقات خوب روی آوردن به خدا و از او خواستن امشب است. ایام شریفه ای است نیمه رجب.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads