شبیخون فرهنگی این بار پشت نقاب مانتوهای ارزان پشت‌نویسی‌شده

ارزان ترین و بی کیفیت‌ترین مانتوهای پشت نویسی شده با برنامه‌ای دقیق به شکل زمان بندی شده ابتدا از دستفروشان خیابانی، سپس با رونق نسبی در میان نوجوانان از برخی مراکز عرضه لباس سر در می‌آورند و با شبکه‌های اجتماعی به شکلی عجیب تاثیر خود را در کوچه و خیابان می‌گذارد.

فرهنگ و حقیقت تهاجم به آن

جواب کار فرهنگی باطل، کار فرهنگی حق است. باید در برابر این تهاجم، سنگر تشکیل داد و با ابزارهای فرهنگی در برابر آن ایستاد، گاهی فیلم ساخت، گاه نشریه، گاه سایت، شرط اول قدم آن است که باور کنیم این شبیخون و تهاجم را؛ آنگاه همت کنیم بر دفاع و مقابله و تهاجم و مجاهدت در این میدان بزرگ.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads