شگردهای تبلیغی ماهواره برای نفوذ؛

مهاجمان از پشت بام ها می آیند

عصری که درآن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان هاست. بی گمان برنامه های رادیویی وتلویزیونی موفق شده اند افکار و عقاید انسان های بی شماری را دستخوش تغییر سازند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads