احمدی نژاد در برنامه سفر به خیر شبکه سوم سیما:

امروز حوادث و رفتارهای خطرناک در رانندگی بسیار کمتر از قبل شده است

خوبان خبر: وی درباره اینکه آخرین باری که به طور اختصاصی و خصوصی با خانواده به مسافرت رفته است، گفت: این اتفاق شاید آخرین بار 8 یا 9 سال پیش روی داد که به نظرم به مشهد یا اصفهان رفتیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads