شاهزاده سعودی هواپیما خریده یا قصر؟! + تصاویر

خوبان خبر: این هواپیما که به قصر شباهت دارد، بزرگترین هواپیمای خصوصی است که تاکنون ساخته شده است و دارای حمامی لوکس با دیوارهای مرمر، سالن موسیقی و پارکینگی برای اتومبیل رولز رویس بن طلال است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads