نگاهی به مجموعه‌ی شام ایرانی؛

جای خالی خانواده‌ی ایرانی در «شام ایرانی»

خوبان خبر: این مجموعه چقدر شبیه مجموعه‌ی «بفرمایید شام» پخش شده در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای و برنامه‌ای اینچنینی در سایر شبکه‌های اروپایی‌ست. یعنی تقلید٬ آن هم تقلید شکلی و محتوایی توأمان٬ ساده‌ترین و در عین حال اساسی‌ترین ویژگی مجموعه‌ی شام ایرانی‌ست که باعث می‌شود مشکلات مختلفی داشته باشد. مشکلاتی که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads