باید به حال این ادبیات تاسف ویژه خورد

ترانه سرای شادمهر عقیلی در دانشگاه علامه

بدترین توهین به اهالی ادب و دانشگاهی این مملکت این است که فردی که حتی وزن و عروض و قافیه را نمیشناسد و صرفا بخاطر عکس دو نفری با شادمهر و گفتن چند ترانه برای او و از این حرفا… به شهرتی رسیده است، بشود مدرس ترانه در دانشگاهی در سطح علامه طباطبایی.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads