سینماها برای دو روز رایگان شدند

مدیر کمیته سینما سلام گفت: پنجشنبه دهم بهمن «سینما سلام» نام گرفته است و سینماهای سراسر کشور در این روز رایگان میزبان مردم خواهند بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads