رسانه ملی در نوروز؛

تلویزیون در ضیافت ‘ستاره‌ها’ چه سبک‌زندگی‌ای را ترویج می‌کند؟

می‌دانید که صدا و سیما جزء املاک عمومی است. درست مثل آسفالت خیابان‌ها، درختان توی‌ پارک‌ها، صندلی‌های قطار شهری و هوای آزادی که در شهر تنفسش می‌کنیم. پس اگر شما حق دارید از کسی که هوای شهر را با دود سیگارش آلوده می‌کند حق‌تان را مطالبه‌کنید، از بودجه و آنتنی که صرف ساختن یک برنامه‌ی تلوزیونی می‌شود نیز حق سوال خواهید داشت!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads