کارگران مشغول کار نیستند!

سیل بیکاران برای دریافت مزایای «بیمه بیکاری»/ 190 هزار نفر از 6 تا 50 ماه مقرری می‌گیرند

بنگاه‌های تولیدی به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های مالی در ۳ سال گذشته برای جبران رکود سنگین اقدام به تعدیل نیرو کردند که این افراد ناچار به دریافت مقرری بیمه بیکاری از سازمان تأمین اجتماعی می‌شوند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads