مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان:

تمامی روستاهای گیلان تا پایان سال 95 اینترنت دار می شوند

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: با توجه به رویکرد دولت الکترونیک، اینترنت‌دار شدن تمام روستاها تا پایان سال 95 جزو وظایف اجباری دولت قرار گرفته و برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads