تمجید FIVB از سیّدِ والیبال ایران

خوبان خبر: ستاره جوان والیبال ایران معتقد است که پیشرفت تیم ایران مرحله به مرحله صورت گرفته و قبل از اینکه ولاسکو به تهران بیاید، ملی پوشان والیبال عملکرد خوبی داشتند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads