عکس/ عشق به پیامبر اعظم (ص) سن و سال نمی شناسد

در پی اهانت بی شرمانه نشریه فرانسوی به رسول اکرم (ص)، موج حمایت از نبی مکرم اسلام سرتاسر گیتی را فراگرفته است. این کودک شیرخواره نیز به کمپین حمایت از پیامبر خوبی ها پیوسته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads