نرخ روز حجاب برای آنان که بنده منفعتند

همین خانم های زیبا روی اول انقلاب هم کم نبودند و شما آنطور با خشونت و عتاب و جسارت علیه آنها سخن پراکنی می کردید!،حالا چه شده است؟ دین که همان دین است و مردم همان مردم ،لیکن امروز سوار شدن بر موج روشنفکری و منفعت طلبی اقتضای اینگونه سخن گفتن را دارد

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads