همه افراد جامعه موظفند قوانین اسلام را اجرا کنند/

واکنش آیت الله مکارم شیرازی به سخنان رئیس جمهور در جمع ناجا

یکی از مراجع تقلید با انتقاد از سخنان مطرح شده مبنی بر اینکه وظیفه نیروی انتظامی اجرای قانون است نه اجرای اسلام گفت: این سخن از سه نظر دارای اشکال مبنایی است و باید از بیان چنین اظهاراتی پرهیز شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads