کاریکاتور/ پسماندهای طرح‌ سبدکالا

قشر عظیمی از مردم از عملکرد این روزهای دولت در بحث توزیع سبد کالا ناراضی هستند.در این بین یک سوال در اذهان عمومی شکل گرفته است که:آقای رئیس جمهور، آیا این کار باعث افزایش کرامت انسانی مردم و سربلندی کشور در جهان شده است یا تصویری از مردم صدقه بگیر از ایرانیان را در جهان منعکس نموده است؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads