به استقبال نام سال 93

بلافاصله پس از اعلام نام سال در يكماه اول آن قدر به صورت تبليغاتي – در صدا و سيما و رسانه ها، خيابان ها، سربرگ ها، بر بدنه خودروها و … حتي در جايگاه هاي غير مرتبط – در برابر چشمان مردم تكرار مي شود، كه خواه ناخواه عادي شده و ذهن مخاطب نسبت به آن بي انگيزه مي شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads