رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور؛

استان گیلان نیازمند مرکز جامع توانبخشی سالمندان است

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور گفت: مرکز جامع توانبخشی سالمندان نیاز اصلی جمعیت ۵۰۰۰ نفری سالمندی در گیلان است و تشریک مساعی سازمان‌ها، حلقه گمشده در فرهنگ‌سازی و توانمندسازی سالمندان است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads