اسباب‌کشی خانم‌مسئول برای زندگی در کاخ!

معاون ملک زاده در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به یکی از خانه‌های تاریخی کاخ سعدآباد، اسباب‌کشی کرده است و مدتی است که در این بنا، همراه با خانواده روزگار می‌گذراند.

سوءاستفاده اجباري از كارمندان به عنوان سياهي لشكر انتخاباتي؛

جزئيات جديد از ميتينگ دولت در ورزشگاه آزادي همراه با رونمايي از كانديداي جريان انحرافي

خوبان خبر: سازمان ميراث فرهنگي با اختصاص بودجه هنگفت از بيت المال و با استفاده ازكاركنان دستگاه هاي مختلف، ميتينگي را در استاديوم صد هزار نفري آزادي برگزار مي كند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads