عكس/ کج‌سلیقگی‌ سازمان‌ دانش‌آموزی در‌ روز ملی‌ مبارزه‌ با استکبار!

در حالی که در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دانش آموزان و دانشجویان و دیگر اقشار مردم با شعارها و پلاکاردهای ضد آمریکایی، انزجار خود را از ظلم های تاریخی غرب و آمریکا اعلام می کنند، سازمان دانش آموزی با یک کج سلیقگی آشکار با انتشار تصویر و این جمله رئیس جمهور که گفته است “ملت ایران به توافق عزتمندانه، تعامل سازنده با جهان و اعتدال و میانه روی آری می گوید”، انفعال خود را در مبارزه با استکبار به نمایش گذاشت!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads