طایفه هوت رخشانی

سریال شمعدونی؛ پیشرفت فرهنگی یا پسرفت؟؟؟

دایی خانواده به شدت زن ذلیل است و جرات مخالفت با همسرش را ندارد و همسرش نیز دائم در حال بی احترامی به شوهر وخانواده شوهرش است!!!حتی از بی ادبی های پسرش لذت هم می برد!!!!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads