کارشناس علوم تغذیه معتقد است:

زولبیا بامیه در ماه رمضان ممنوع!

خوردن زولبیا و بامیه را در وعده های غذایی مان کم کنید و بیشتر از غذاهایی که حاوی پروتئین همچون شیر و مواد لبنی استفاده کنید.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads