نسل جدید پررو ترند؟

الهام 19 ساله دانشجوی سال اول مهندسی پزشکی است. پک عمیقی به سیگارش می زند و حلقه های دود را از بینی اش بیرون می دهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads