زن غیرمسلمان نامحرم است

امام صادق (ع) فرمود: “سزاوار نیست که زن مسلمان (زیبایی‌های خود را) نزد زنان یهودی و نصرانی آشکار کند”.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads