تشخیص زمان مرگ با آزمایش‌خون

خوبان خبر: فروش آزمایش جدید خونی که می تواند بر اساس سنجش سرعت سالخوردگی در افراد، طول عمر و زمان حدودی مرگ طبیعی آنها را تعیین کند، به زودی در انگلستان آغاز خواهد شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads