در حاشیه اعدام دوباره قاچاقچی شیشه؛

بخشش لازم نیست ،اعدامش کنید!

حدود یک هفته قبل بود که ماجرای اعدام یکی از زندانیان زندان بجنورد خبرساز شد. اتفاقی که در تاریخ اجرای احکام کم سابقه بود و همه را شگفت زده کرد. اعدامی، یک روز بعد از مرگش زنده شد!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads