تلاش ناکام برای امنیتی کردن یک معضل فرهنگی

فتنه‌گران سعی دارند با سیاسی و امنیتی کردن بدحجابی، این معضل فرهنگی رابه نام خودمصادره کنند چنانچه درگذشته پیشنهاد می‌دادند درماه محرم، معترضین برای مبارزه بانظام اسلامی لباس سیاه برتن کنند!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads