گفتگو با بستنی فروش معروف ایرانی مقیم ایتالیا:

رضا بستنی: پاپ و برلوسکونی مشتری بستنی من بودند

برلوسكوني مشتري من بود هر وقت ازمقابل بستني فروشي من مي‌گذشت با باديگاردها و محافظانش در مغازه مي‌آمدند و بستني مي‌خورد ولي پولش را نمي‌داد مردم زيادي دورش جمع مي‌شدند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads