وضعیت پارکها و رودخانه های رشت

خوبان خبر: این پارک ها که سرمایه ملی ما هستند، بین تعدادی از اراذل و اوباش تقسیم شده و کسی تمایل ندارد خانواده های خود را به این پارک ها ببرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads