ریشه های انقلاب اسلامی ایران و رهاوردهای انقلاب اسلامی ایران

ریشه اصلی انقلاب اسلامی ایران در اسلام ناب محمدی(ص) است زیرا اسلام، انسان و جامعه را به عبادت خداوند و خلوص در توحید و تبعیت از نبوت و رسالت و پیروی از امام و تلاش در گسترش و حاکمیت عدل اسلامی برای ساختن معادی پر از سعادت و زندگانی در دنیا و آخرت نوید می دهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads