با نزدیک شدن زمان آغاز به کار شورای چهارم؛

چه کسانی جهت تصدی ریاست شورای شهر رشت مطرح هستند؟

آنچه از اعضای شورای شهر انتظار می رود این است که در انتخاب خود جمیع جهات و به ویژه شایسته سالاری را در نظر بگیرند تا از یک سو رییس شورای اسلامی رشت در شان شهرستان رشت باشد و از سویی اتفاقات ناگوار پیشین رخ ندهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads